บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ซี ยู อะเกน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

5/46 หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว TAT License 11/08310

สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเลขที่ 03993

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558024959

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนการค้าเลขที่ 0125558024959See You Again Co.,Ltd. (Head Office)

5/46 Moo 2 Bangmung Sub-District, Bangyai District,

Nonthanuri Province, Postcode 111140 THAILAND

VAT Number 0125558024959

Thailand Travel License TAT License No. 11/08310

Member ATTA No. 03993