สามารถเดินทางจากสนามบินเซ็นได ประตูสู่ภูมิภาคโทโฮคุได้เช่นกัน

กรณีใช้สนามบินเซ็นไดในจังหวัดมิยางิที่เที่ยวบินระหว่างต่างประเทศขึ้นลงสะดวก แล้วจะเดินทางไปอาคิตะ ก่อนอื่นนั่งรถไฟ JR สายหลักโทโฮคุ (JR Tohoku Main Line) จากสถานีสนามบินเซ็นไดไปลงที่สถานีเซ็นไดใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นจากสถานีเซ็นไดขึ้นรถไฟ โคะม

จะเข้าประเทศญี่ปุ่น มีมาตรการยังไงบ้าง?

สรุปมาตรการ การเข้าประเทศญี่ปุ่นโดย See You Again, Japan ** เริ่มกลับมาใช้ฟรีวีซ่าอีกครั้ง ประเทศไทย 15 วัน **• ยกเลิก ไม่ต้องขอ ERFS / ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น• ยกเลิก การกำหนดจำนวนคนเข้าประเทศรายวัน • ยกเลิก การตรวจโรคขาเข้าปร

Vaccine Passport คืออะไร?

วันนี้ See You Again Co., Ltd. ขอแนะนำให้รู้จักวัคซีนพาสปอร์ต คือ(Vaccine Passport) เป็นเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามที่กำหนด มีแนวคิดคล้ายกับการออกหนังสือเดินทางและวีซ่าว่าได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศแล้ว แต่ใช้ในกรณีที่เกิดโรคระบาด