COACH SERVICES RULE

 1. ค่าทัวร์ดังกล่าว เป็นรายการเหมา หากท่านไม่ใช้บริการส่วนใด ไม่สามารถคืนค่าบริการ เป็นบางส่วนได้
 2. ท่านต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเอง ราคาทัวร์เป็นราคาแลนด์ (Land) ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หากเราแนะนำเรื่องการจองตั๋วเครื่องบิน ท่านสามารถเลือกได้เอง ว่าจะจองกับใคร เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกตั๋วเครื่องบิน ไม่มีส่วนได้เสียใดใดๆ ทั้งสิ้น ท่านจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเราไม่ได้ 
 3. ตั๋วท่องเที่ยวทำจ่ายหน้างานตามจริง ไม่ได้รวมราคาไว้ในทัวร์ เนื่องจากกรุ๊ปเล็ก จองตั๋วล่วงหน้าแบบกรุ๊ปใหญ่ไม่ได้ แต่เมื่อไปถึงที่แล้วก็ไม่ได้รอนาน เพราะจำนวนคนไม่มาก และที่ไม่รวม เพราะทัวร์ส่วนตัวจะไปเลือกเที่ยวเองตามใจชอบหน้างาน เที่ยวแบบไม่ต้องรีบไปเข้าสถานที่ชมต่างๆ ตามเวลากำหนด
 4. โปรแกรมได้ใส่ข้อมูลน่าเที่ยวไว้มากกว่าที่สามารถเที่ยวได้จริงในเวลาจำกัด ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเที่ยวได้หมดทุกแห่ง เพราะจะเที่ยวช้าและเร็วขึ้นอยู่กับผู้เที่ยว ที่ผู้เที่ยวจะกำหนดเอง และต้องเลือกเที่ยวในบางโปรแกรมที่สนใจเฉพาะกลุ่ม
 5. โปรแกรมดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพอากาศ สภาพจราจร การประท้วง การนัดหยุดงาน และเทศกาล เวลาเปิดปิดของสถานที่เข้าชม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 6. กรณีเกิดจราจล การประท้วง การปิดเมือง ปิดสนามบิน ทำให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน โรงแรมต้องจองใหม่ รถตู้เดินทางไม่ได้ และผลทระทบอื่นๆ ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงเอง บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้ ค่าใช้จ่านที่เกิดขึ้นใหม่ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 7. เราไม่สามารถการันตี การเข้าชมโบสถ์ พระราชวัง ต่างๆ ได้ เพราะบางครั้ง มีกิจกรรมพิเศษ และห้ามเข้า
 8. หากท่านทิ้งกระเป๋าสัมภาระไว้ในรถ และเกิดสูญหายจากการโจรกรรมภายนอก เราไม่สามารถรับผิดชอบได้ ในส่วนของคนรถของเรามีประวัติที่ดีไว้ใจได้ หากท่านเดินทางในโซน ฝรั่งเศส อิตาลี แนะนำให้ทำประกันแผนสูงสุดที่ครอบคลุมการโจรกรรมด้วย
 9. จำกัดกระเป๋าเดินทางได้คนละ 1 ใบใหญ่ หากเกินกว่านี้ และรถใส่ไม่พอไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา เราจะช่วยอำนวยความสะดวก แก้ปัญหาสุดความสามารถ แต่ท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเอง
 10. ความสะดวกสบายของโรงแรม ตามรายการที่เราแจ้งให้ท่าน ทราบเป็นความพอใจของท่าน กับการบริการของโรงแรม เราไม่สามารถการันตีบริการของโรงแรมได้ 
 11. เรารับผิดชอบเรื่องที่พักต้องมี booking ให้ท่าน แต่เราไม่สามารถการันตีคุณภาพของโรงแรมได้เพราะย่อมขึ้นอยู่กับโรงแรมเป็นหลัก หากท่านต้องการพัก 4-5 ดาว กรุณาแจ้ง หากต้องการพักในเขตใจกลางเมืองเท่านั้น กรุณาแจ้งเพื่อเสนอราคาใหม่ค่ะ 
 12. หาก voucher โรงแรมมีปัญหาเข้าเชคอินไม่ได้ (เกิดขึ้นได้กรณีโรงแรมมีการ Over Booked) ให้โทรเบอร์กลางที่ระบุใน vocuher เพื่อบันทึกปัญหาในระบบ จากนั้นให้โทรหาเราทันที 083-035-9755 เพื่อจะแก้ปัญหา หรือทำการจองห้องพักให้ใหม่ 
 13. ห้ามไม่ให้เปิดห้องพักใหม่เอง โดยไม่อยู่ในการความควบคุมของเรา เพราะเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ หากท่านแก้ปัญหาเอง จะถือว่าท่านปฏิเสธการรับผิดชอบจากเราแล้ว จะเรียกร้องใดใดไม่ได้ 
 14. (วิธีการแก้ปัญหาของเราเราจะประสานไปยังต้นตอของปัญหา เพื่อให้ผู้นั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยในการประสานงานค่ะ แต่ไม่นานเกินรอ เพราะเรามีประสบ การณ์เข้าใจในปัญหา และใบจองของเรามีที่มาที่ไปชัดเจนในระบบ B2B)
 15. การแจ้งให้คนขับ มารับกรุณาแจ้งล่วงหน้า 30 นาทีเป็นอย่างน้อย เพื่อไม่ให้ท่านยืนรอนาน เพราะคนรถมักจะไปจอดรถรอ ณ จุดที่จอดสะดวก อย่างเช่น ปั้มน้ำมันรอบนอกของเมือง หรือจุดที่จอดรถไม่เสียเงิน ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาวนเข้ามารับท่าน
 16. หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนแผนท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่างเดินทาง กรุณาแจ้งทุกๆเย็นของทริปต่อคนรถ ว่าพรุ่งนี้ท่านต้องการปรับแผนการณ์อย่างไร เพื่อให้คนรถมีเวลาเตรียมตัว เตรียมเส้นทาง และจุดเติมน้ำมันให้เรียบร้อย 
 17. โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความพอใจของผู้เที่ยว แต่สงวนสิทธิ์กรณีไม่อยู่ในโปรแกรม และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทมีสิทธิ์แจ้งค่าจ่ายใช้เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ต้องมีการตกลงกันก่อนล่วงหน้า 
 18. โปรแกรมทัวร์ จำนวนชั่วโมงขับต่อวัน การหยุดพัก ต้องสอดคล้อง หรือไม่ขัดต่อกฏหมายการขับรถของญี่ปุ่น 
 19. กรุณาทราบว่า การจอดรับส่ง ณ จุดต่างๆ ต้องเป็นไปตามกฏหมายในแต่ละประเทศ ไม่สามารถจอดทั่วไปแบบประเทศไทยได้ 
 20. ทัวร์ลีดเดอร์ ทำงานไม่เกิน วันละ 12 ชม. และขอเวลาพักผ่อนติดต่อกัน 12 ชม. หากวันไหน เลิกดึก ขอให้นับไปอีก 12 ชม. แล้วเริ่มงานวันถัดไป ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานดูแลทริป อย่างเต็มที่ เพราะได้พักผ่อนเพียงพอ และมีเวลาเตรียมงานของวันถัดไปเพียงพอ
 21. Tour Leader แตกต่างจากมัคคุเทศน์ ในเรื่องของเรตค่าแรง ที่ถูกกว่า และในเรื่องของข้อมูล ประวัติศาสตร์ ที่น้อยกว่า ไม่เจาะลึกเหมือนเหมือนมัคคุเทศน์ หากท่านชอบประวัติศาสตร์ และข้อมูลลงลึก กรุณาแจ้ง เพื่อให้เราจัดหามัคคุเทศน์ไลเซ่นให้ท่าน ซึ่งมีค่าจ้างแพงกว่า Tour Leader แต่จะมีข้อมูลประวัติศาสตร์มากกว่าเช่นกันค่ะ
 22. บริษัทได้จัดทำประกันภัยกลุ่ม ตามกฏหมายท่องเที่ยวกำหนดให้ทุกท่าน คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ คือ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท และคุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท โดยทำประกันภัยไว้กับ บริษัท แอกซ่า จำกัด แต่ไม่คุ้มครอง ผู้เดินทางที่อายุ น้อยกว่า 1 ปี และ มากกว่า 75 ปี และคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 23. ประกันภัยกลุ่ม เป็นประกันที่เน้นการคุ้มครองการรักษาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครองการรักษาจากโรคประจำตัว หรือการเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง หากท่านมีโรคประจำตัว กรุณาอย่าลืมเตรียมยาติดตัวไปด้วย
 24. คนรถ จะชูป้ายชื่อ SEE YOU AGAIN รอรับท่าน ณ ทางออกเกต ของท่าน และท่านจะได้รับเบอร์ติดต่อคนรถ และ Tour Leader 2 วันก่อนเดินทาง 
 25. เงื่อนไขอื่นๆ โปรแกรมต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาพการจราจร การจราจล เวลาเปิดปิด เทศกาล งานแฟร์ อากาศ และอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ยึดถือความปลอดภัย หลักการเหตุผล และความเหมาะสมเป็นสำคัญ เพื่อให้ทริปมีความราบรื่นและตรงตามโปรแกรมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเรามีความตั้งใจบริการท่านอย่างเต็มที่ และจะทำหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ 
 26. กรณี มีการประท้วง และจราจล ซึ่งอาจเกิดความรุนแรงระหว่างเที่ยวได้ ทางบริษัท มีนโยบายหลีกเลี่ยงการเดินทางในระหว่างสถานการณ์ดังกล่าว โดยเน้นความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด หากท่านต้องการเดินทางเข้าไปในช่วงจราจล ประท้วง รบกวนเซ็นต์เอกสารยินยอมการรับความเสี่ยงให้กับบริษัท
 27. เมื่อท่านได้วางมัดจำงวดแรกแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วโดยอัตโนมัติ