บอกความต้องการพิเศษ

  • Free-customized/ Tailor-made/ Optional tour request, both FIT/ Group tour of Japan
  • กรุณาแจ้งระดับโรงแรม วันที่เดินทาง จำนวนท่าน ให้กับ TRIP PLANNER ของเรา
  • ที่จะเสริมโปรแกรมตามที่คุณต้องการ และทำใบเสนอราคา ให้ท่านวางมัดจำงวดแรก