ธันย์เมธ (เต้ย)

ผู้ออกแบบโปรแกรม Private tour Japan พร้อมกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ส่วนตัวเป็น Japan lover อยู่แล้ว มีความหลงไหลในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ วัฒนธรรม และในทุกๆปีจะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นอยู่เสมอ และได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญมาปรับใช้ในโปรแกรมของ See you again ให้แปลกใหม่และน่าสนใจ