เกี่ยวกับ ซี ยูอะ เกน เจแปน

บริษัท ซี ยู อะเกน จำกัด (SEE YOU AGAIN CO.,LTD. )ให้บริการทัวร์ส่วนตัวในประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับท่าน ที่อยากเดินทางกับครอบครัว กลุ่มเพื่อน หมู่คณะ แบบสะดวกสบาย มีคนขับรถนำเที่ยวตลอดทริป ด้วยรถตู้ หรือรถโค้ช