ทัวร์ส่วนตัวญี่ปุ่น (MOT001) เดือนมกราคม ชมเทศกาลไฟ โนซาวะออนเซ็น - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค 7 วัน 6 คืน

ทัวร์ส่วนตัวญี่ปุ่น เดือนมกราคม ชมเทศกาลไฟ โนซาวะออนเซ็น - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค 7 วัน 6 คืน 

13 - 19 มกราคม 

Day 1 Narita Airport - Narita - Tokyo 

Day 2 Gunma 

Day 3 Nagano - Nozawa Onsen (เทศกาลไฟ โนซาวะออนเซ็น จัดขึ้นทุกวันที่ 15 มกราคมของปี ) 

Day 4 Shirakawa-go - Takayama 

Day 5 Yamanashi

Day 6 Tokyo

Day 7 Tokyo - Narita Airport 

 

การเดินทาง

ขาไป กรุงเทพ - Narita Airport 

ขากลับ Narita Airport - กรุงเทพ 1 Narita Airport - Narita - Tokyo

เรารอรับท่านที่ สนามบิน Narita Airport ตามเวลาที่กำหนด 

นำท่านชมวัด นาริตะ Naritasan Shinshoji Temple วันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 940 ภายในวัดมีอาคารมากมาย และบริเวณวัดกว้างขวาง ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธอินเดีย แต่ยังคงเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นเอาไว้ รอบๆบริเวณวัด มีถนนคนเดินสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ Narita omotesando ของขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดก็คือ ขนมเซ็มเบที่ทำกันสดๆ และข้าวหน้าปลาไหลย่าง Unagi ที่ท่านจะได้เห็นทุกวิธีการทำสดๆที่หน้าร้าน ตั้งแต่การแร่ไปจนถึงการย่าง พร้อมเสิร์ฟให้ท่านได้ลิ้มลอง

จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิงที่ Shisui Premium Outlets แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมราคาโรงงาน มากกว่า 180 แบรนด์ ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์สัญชาติอื่นให้ท่านได้เลือกช้อป

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว นำท่านชมโคมแดงใหญ่ยักษ์ที่วัดเซ็นโซจิ Senso-ji เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานถึง 1300 กว่าปี และเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 645 เมื่อผ่านประตูโคมแดงหรือประตูคามินาริ ท่านจะพบกับร้านค้าของฝากมากมาย และอย่าลืมเดินเข้าไปไหว้สักการะ พระโพธิสัตว์คันนง หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ช่วงเย็นนำท่านล่องเรือชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกับทัศนียภาพ โดยรอบของแม่น้ำซุมิดะ

ค้างคืน Tokyo

2 Gunma 

ช่วงเช้านำท่านเดินทางสู่เมือง Gunma กุนมะเมืองโด่งดังและมีชื่อเสียงมากในเรื่องของออนเซ็น มีออนเซ็นกว่า 200 แห่งทั่วเมือง เป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ทั้งปี มีทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย 

สถานที่แรกที่เราจะนำท่านไปก็คือ Shorinzan Daruma-ji Temple วัดโชรินซัง ดารุมะจิ เป็นวัดที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาดารุมะจำนวนมากมาย เหตุที่ทำให้วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยตุ๊กตาดารุมะเป็นเพราะว่า ผู้คนได้นำตุ๊กตามาคืนเมื่อพรที่ขอไปนั้นบรรลุผลเรียบร้อยแล้วจึงทำให้มีเทศกาลเผาตุ๊กตาดารุมะเกิดขึ้นในช่วงในวันที่ 6 และ 7 มกราคมของทุกปี หากท่านต้องการซื้อได้ที่วัดเลยหรือจะซื้อจากร้านโดยตรงเลยก็ได้ ที่ Daruma no Sato Daimon ya ของอาจารย์ Jun-ichi Nakata ผู้วาดลายหน้าบนตุ๊กตาด้วยตัวเองทุกตัว

จากนั้นนำท่านไปเก็บและชิมสตรอว์เบอร์รี่หวานฉ่ำ สดๆจากต้นกันที่ ฟาร์ม DoleLand Minakami สวนผลไม้ครบวงจรของเมืองมินาคามิ 

จากนั้นนำท่านชม Kusatsu Onsen ออนเซ็นที่ดีที่สุด และนิยมกันอย่างมากมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในสามอนเซ็นชื่อดังของญี่ปุ่น ชมการลดอุณหภูมิในน้ำออนเซ็นด้วยแผ่นไม้ ซึ่งเป็นวิธีการแช่น้ำที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศบ้านเมืองบรรยากาศโบราณ 

ค้างคืน Gunma

3 Nagano - Nozawaonsen

ช่วงเช้านำท่านเดินทาง สู่ Nozawaonsen เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในจังหวัดนากาโนะ โนซาว่าออนเซน ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งออนเซนที่เก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น 

ระหว่างทางนำท่านแวะสักการะข้อพรกันที่ Zenkoji Temple หนึ่งในวัดที่สำคัญมากที่สุดของญี่ปุ่น ตั้งอยู่กลางเมือง นากาโนะ ภายในวัดมีทางเดินใต้ดิน หรือ Underground passage เป็นทางเดินที่มืดสนิท ไร้แสงไฟ เชื่อกันว่าเป็นทางเดินสู่สวรรค์ นอกจากนี้บริเวณรอบๆวัดยังมีร้านค้าร้านอาหารท้องถิ่นอยู่มากมาย 

หากเวลาเหลือ นำท่านแวะชม Jigokudani Monkey Park หรือ ออนเซ็นลิง ที่มีชื่อเสียงของเมือง ซึ่งเดือนมกราคม เป็นเดือนที่มีหิมะและมีอากาศหนาว จึงทำให้ฝูงลิงสุดน่ารัก พร้อมใจออกมาแช่น้ำร้อนกันที่ Jigokudani Yaen-Koen เป็นจำนวนมาก ชมภาพถ่ายทอดสดบ่อน้ำร้อนได้ที่ : http://www.jigokudani-yaenkoen.co.jp/livecam/monkey/index.htm 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ Nozawaonsen เพื่อเตรียมตัวร่วมงานเทศกาลไฟ โนซาวะออนเซ็น จัดขึ้นทุกวันที่ 15 มกราคมของปี เป็น 1 ใน 3 เทศกาลไฟที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น จัดที่บริเวณอยู่ที่ Nozawa Onsen Village ถนนสายเก่า ระหว่างแม่น้ำและหมู่บ้านบนภูเขา เพราะเชื่อว่า เป็นจุดที่มีพระเจ้า โดโซจิน สถิตอยู่ งานเริ่มตั้งแต่ 19:00-22:00 

ค้างคืน Nozawaonsen (หากท่านต้องการพักที่ Nozawa Onsen Snow Resort โปรดแจ้งล่วงหน้า)

4 Shirakawa-go - Takayama

ช่วงเช้านำท่านเดินทางสู่ ชิราคาวาโกะ Shirakawa-go หมู่บ้านมรดกโลก อันเก่าแก่ของญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านชาวนาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาตามแม่น้ำโชกาวะ (Shogawa) บ้านทุกหลังในหมู่บ้าน อายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี นอกจากความงดงามของวิวแล้ว ยังมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ศาลเจ้า รอให้นักท่องเที่ยว เดินเล่นถ่ายรูป กันอย่างเพลิดเพลิน หมู่บ้านนี้ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ควรค่าแก่การแวะเวียนอย่างยิ่ง 

ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า เมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุ เป็นเมืองเล็กที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ และยังคงบรรยากาศ สภาพบ้านเรือนของญี่ปุ่นในสมัยโบราณไว้ให้ได้เห็นอยู่ในปัจจุบัน สถานที่แรกที่เราจะนำท่านไปก็คือ ย่านเมืองเก่าซันมะจิ Sanmachi Old Town เป็นย่านที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนและร้านค้าน่ารักมากมาย ที่ร้านในถนนสายนี้ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี มีกลิ่นไอสมัยเอโดะ ให้ท่านได้เดินเล่นกับบรรยากาศสุดน่าประทับใจ 

จากนั้นนำท่าน ชม อาคารสำนักงานว่าการเมืองโบราณ หรือทาคายาม่าจินยะ Takayama Jinya เป็นสถานที่เดียวที่ยังคงเหลือไว้ตั้งแต่สมัยเอโดะจินยะ 

สถานที่สุดท้ายของวันนี้ก็คือ Hida Kokubunji Temple วัดฮิดะโคคุบุนจิ เป็นวัดพุทธที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่า เจดีย์สามชั้นองค์นี้สร้างขึ้นในปี 1820

หากท่านต้องการชม บรรยากาศของหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ ในยามค่ำคืน โปรดแจ้งล่วงหน้า 

ค้างคืน Takayama

5 Yamanashi

นำท่านเดินทางสู่จังหวัด Yamanashi ยามานาชิ ตั้งอยู่ภาคชูบุของประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที ระยะทาง 200 กม.

สถานที่แรกที่เราจะไปก็คือ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค ( Oshino Hakkai Village ) หรือที่นักท่องเที่ยวคนไทยชอบเรียกว่าหมู่บ้านน้ำใส เหตุที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านนำใสนั้นก็คือ ในหมู่บ้านแห่งนี้มีบ่อน้ำสะอาดรวมกันกว่า 8 บ่อ บ่อน้ำที่ว่าสะอาด สะอาดแค่ไหน? สะอาดและใสจนเห็นตัวปลาว่ายในบ่อ และสามารถดื่มได้อีกด้วย ซึ่งบ่อน้ำแต่ละบ่อเป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน 

นำท่านไปลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะขาวๆหนาๆ ให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ของลานสกีแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น สโนว์บอร์ด , กระดานเลื่อนหิมะ , สกี และดื่มด่ำกับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยหิมะ 

หมายเหตุ : ลานสกีจะเปิดตามช่วงเวลาและสภาพอากาศเท่านั้น หากช่วงที่ท่านเดินทางไม่ตรงกับช่วงที่ลานสกีเปิด ทางเรานำท่านเที่ยวสถานที่น่าสนใจที่อื่นทดแทน หรือท่านมีที่ที่อยากไปสามารถแจ้งผู้ออกแบบโปรแกรมได้ล่วงหน้า 

นำท่านนั่งกระเช้าคาจิคาจิ (Mt. Fuji Panoramic Ropeway) ชมภูเขาไฟฟูจิแบบใกล้ชิด ท่านสามารถชมภูเขาไฟฟูจิได้อย่าง 360 องศา แต่ถ้าวันไหนอากาศไม่เป็นใจอาจทำให้ Ropeway ปิดให้บริการ
จากนั้นนำท่าน ศาลเจ้าคิตางุจิฮงงูฟูจิเซ็นเก็น (Kitaguchi Hongu Fuji Sengen-jinja) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1900 เป็นศาลเจ้าเล็กๆที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระเจ้า เป็นศาลเล็กๆที่เงียบสงบและร่มรื่นมากๆ และที่นี่ถือว่าเป็นเส้นทางศักดิ์สิทธิ์เพื่อขึ้นภูเขาไฟฟูจิซัง

ค้างคืน Yamanashi

6 Tokyo 

ช่วงเช้าเดินทางสู่เมือง โตเกียว ระยะทาง 115 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
นำท่านชมโคมแดงใหญ่ยักษ์ที่วัดเซ็นโซจิ Senso-ji เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานถึง 1300 กว่าปี และเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 645 เมื่อผ่านประตูโคมแดงหรือประตูคามินาริ ท่านจะพบกับร้านค้าของฝากมากมาย และอย่าลืมเดินเข้าไปไหว้สักการะ พระโพธิสัตว์คันนง หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ข้างๆวัด Senso-ji มีถนนชอปปิงชื่อดังตั้งอยู่ นั้นก็คือ Asakusa Nishi-sando Shopping Street ให้ท่านได้ชอปปิง และซื้อของฝากให้หนำใจ 

จากนั้นไม่ไกลกันนัก นำท่านชม Sumida Park สวนธรรมชาติท่ามกลางตึกสูง ย่านอาซากุซะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซุมิดะ ภายในสวนมีต้นซากุระกว่า 1,000 ต้น และสวนแห่งนี้ยังเป็นอันดับต้นๆที่ดีที่สุดในการชมซากุระอีกด้วย
นำท่านชมแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโตเกียว นั้นก็คือ Tokyo sky tree หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ความสูง 634 เมตร และเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยความสูงของหอคอยทำให้สามารถเห็นวิวแบบ จากมุมที่สูงมากๆ หากท่านต้องการขึ้นไปชมวิวที่ Tokyo sky tree แนะนำให้จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ www.tokyo-skytree.jp/en ไว้เลย ราคาตั๋วปกติ 2,000 เยน สำหรับผู้ใหญ่ 

หากเวลาเหลือ ช่วงเย็นนำท่านล่องเรือชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกับทัศนียภาพ โดยรอบของแม่น้ำซุมิดะ 

ค้างคืน Tokyo

7 Tokyo - Narita Airport

วันสุดท้ายของทริป หากเวลาเหลือนำท่านไหว้สักการะ ศาลเจ้าเมจิ Meji - jingo เป็นศาลเจ้าสำหรับสักการะจักรพรรดิเมจิกับจักรพรรดินีโชเคน

จากนั้นนำท่านส่งที่สนามบินก่อนเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


ราคา

เดินทาง 6-8 ท่าน ท่านละ 57,900 บาท

ราคารวม

  1. รถตู้/รถโค้ชพร้อมคนขับรถ ตามขนาดของกรุ๊ป (ราคารวมน้ำมัน ทางด่วน โรงแรม และอาหารคนขับแล้ว)
  2. ที่พักพร้อมอาหารเช้า ราคาไม่เกินคืนละ 120 ยูโร ต่อห้องคู่ หากต้องการอัพเกรด จ่ายเพิ่มเองตามจริง
  3. ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์


ราคาไม่รวม

  1. ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
  2. กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
  3. ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
  4. อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
  5. หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 10,000 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว


การจ่ายเงิน

• งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

• งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

• งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

• งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)